Terms of use

1. Algemene verkoopsvoorwaarden 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en alle verkooptransacties op de website http://www.fabriquefrancois.be met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website http://www. fabriquefrancois.be. De website is eigendom van en wordt beheerd door Fabrique François BV, François Beuckelaersstraat 17, 1785 Merchtem (België), met ondernemingsnummer BE0762526995: de "Verkoper", "wij" of "ons", naargelang het geval), die optreedt als de verkoper van de Producten.

2. Een order plaatsen op www.fabriquefrancois.be

Om een ​​bestelling te plaatsen op www.fabriquefrancois.be, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U heeft ons uw naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en andere vereiste informatie doorgegeven;

Je bent minimaal 18 jaar;

Indien u met een betaalkaart heeft betaald, dient u de rechtmatige eigenaar of gemachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen.

Wanneer u een persoonlijk account aanmaakt, moet u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aanmaken. Bescherm uw wachtwoord te allen tijde en geef het niet door. U wordt verantwoordelijk gehouden voor alle aankopen die met uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gedaan.

Bestellingen op www.fabriquefrancois.be verlopen als volgt:

 • U kiest de Producten;
 • Je vult je betaalgegevens in en kiest een afleveradres;
 • Autorisatie van betaling;
 • Wij sturen u een bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail zodra de betaling is verwerkt;
 • Wij innen de betaling van uw bankrekening;
 • Wij verzenden de producten;
 • U ontvangt de producten.

  3. Verwerking van de bestelling

  Bestellingen geplaatst op www.fabriquefrancois.be binden de Verkoper niet. Ze worden pas bindend voor de Verkoper zodra de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. We hebben het recht om uw bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

  Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een bevestigingsmail van de ontvangst van uw bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze ontvangstbevestiging houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het sluiten van het verkoopcontract vindt plaats als en zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren zolang u de Producten nog niet heeft ontvangen.

  We hebben het recht om uw bestelling te weigeren als:

  • Er is een technische fout of prijsfout opgetreden op de website www.fabriquefrancois.be op het moment van bestellen;
  • Het bestelde Product is niet beschikbaar (in het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zullen wij u via e-mail informeren);
  • De verstrekte betalingsinformatie is onjuist of niet verifieerbaar.
  • Onze beveiligingssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
  • Wij hebben reden om aan te nemen dat de koper jonger is dan 18 jaar.

  In het geval dat we een bestelling weigeren of annuleren om een ​​van de bovengenoemde redenen, zullen we - in voorkomend geval - de betaalde prijs voor het product en de betaalde verzendkosten terugbetalen.

  4. Prijzen, levering en verwerking kosten en belastingen

  De prijzen vermeld op de website www.fabriquefrancois.be zijn inclusief btw. Ze zijn enkel van toepassing op bestellingen geplaatst op de website www.fabriquefrancois.be.

  Hoewel we de website www.fabriquefrancois.be zorgvuldig hebben opgebouwd, kunnen de getoonde prijzen onjuist zijn. Foutief weergegeven prijzen worden zo spoedig mogelijk aangepast en binden ons niet.

  Afzonderlijke kosten voor levering en verwerking en toepasselijke belastingen worden getoond bij het plaatsen van de bestelling.

  De bezorgkosten worden weergegeven in de winkelwagen.

  5. Beschikbaarheid en levering van de producten

  De Verkoper garandeert niet dat alle Producten getoond op de website www.fabriquefrancois.be beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet langer beschikbaar te stellen voor verkoop.

  Wij proberen het bestelde product op tijd te leveren. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin we worden verhinderd het product op tijd te verzenden en de door ons aangegeven levertijd te halen. Elke door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om het resultaat te bereiken van het leveren van de Producten op de geschatte leveringsdatum.

  Binnen een redelijke termijn na levering dient u te controleren of u de Producten in goede staat heeft ontvangen en of de inhoud van het geleverde pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en/of eventuele tekorten in de geleverde Producten.

  Indien u de levering of ontvangst van de Producten voor een onredelijk lange tijd uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben getracht de Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de Producten zijn aan ons geretourneerd na de eerste poging tot levering, we gaan ervan uit dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en we zullen de voor de Producten betaalde prijs terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.

  6. Afbeeldingen van producten op www.fabriquefrancois.be

  De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van uw monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen daarom afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

  7. Betaling

  Voor de afwikkeling van online betalingen werken wij samen met Mollie. Mollie is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde (veilige) online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze klanten. U kunt alleen betalen met geautoriseerde creditcards of betaalpassen.

  De geautoriseerde kaarten worden vermeld op de website www.fabriquefrancois.be. U moet de details van de kaart opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht bij verzending van de bestelde Producten. We zullen de Producten pas verzenden nadat de uitgever van de kaart toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de kaart voor de betaling van de bestelde Producten.

  8. Retours

  Indien u als consument een Product heeft gekocht voor persoonlijk gebruik en u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u onze klantendienst hiervan per e-mail (hello@fabriquefrancois.be) of uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag na levering van het/de betreffende Product(en) en dien een verzoek tot terugzending in.

  U hebt ook het recht om Producten die u via de website www.fabriquefrancois.be hebt gekocht, terug te sturen indien deze Producten defect of niet-conform zijn. In dat geval dien je zo spoedig mogelijk na levering (max. 7 dagen) een verzoek tot terugzending in bij onze klantenservice. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, ontvangt u per e-mail instructies voor het retourneren van het (de) Product(en).

  We zullen in ieder geval alleen retouraanvragen goedkeuren als het een compleet product betreft (bijvoorbeeld de twee elementen van een paar moeten samen worden geretourneerd), het product niet is gewassen of op enigerlei wijze is gebruikt (anders dan redelijke slijtage van het Product onderzoeken en/of passen), en de Producten worden geretourneerd in de originele verpakking

  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd blijven terwijl ze onder uw hoede zijn. Behandel de Producten met zorg en retourneer deze in de staat waarin ze bij u zijn afgeleverd. Zorg ervoor dat de Producten op de juiste manier zijn verpakt. Om hygiënische redenen kunnen ondergoed en badkleding niet worden geretourneerd.

  Retournering of vervanging van de Producten kan pas plaatsvinden nadat wij alle te retourneren Producten hebben ontvangen.

  In het geval dat u Producten retourneert die u:

  • niet bevoegd waren om terug te keren,
  • die niet meer in originele staat zijn,
  • die niet op de juiste manier zijn verpakt,
  • die onvolledig zijn,
  • waarvoor je de levering niet hebt betaald
  • of waarbij u niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht om de Producten in goede staat terug te sturen,

  behouden wij ons het recht voor om uw retourzending af te wijzen en de gevraagde terugbetaling af te wijzen of u de kosten in rekening te brengen die nodig zijn om de noodzakelijke reparaties, herbevoorrading of soortgelijke directe kosten uit te voeren die voortvloeien uit of verband houden met de betalingen die moeten worden terugbetaald aan u (onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen).

  9. Terugbetalingen

  Restitutie kan pas plaatsvinden nadat alle Producten in originele staat aan ons zijn geretourneerd. Wanneer u ervoor heeft gekozen om met creditcard te betalen, wordt u op deze kaart terugbetaald. Wanneer je ervoor hebt gekozen om met bankoverschrijving te betalen, storten we het bedrag terug op deze rekening. Alle terugbetalingen worden gedaan binnen 20 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten.

  10. Omstandigheden buiten onze controle

  We zullen al het nodige doen om aan onze verplichtingen te voldoen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen in het geval dit is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. In geval van vertraging zullen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uitvoeren.

  11. Aansprakelijkheid

   Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper met betrekking tot de levering van Producten. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen garanties, voorwaarden of voorwaarden die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden.

  Wij zijn niet aansprakelijk op grond van contractbreuk, onrechtmatige daad, vrijwaring of anderszins voor enig economisch verlies (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorziene, speciale of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Algemene voorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

  12. Scheidbaardheid

  Een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet-afdwingbaar is, kan worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en de overige voorwaarden of delen van de bepaling van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

  13. Contactinformatie

  Indien u nog vragen zou hebben over de aankoop van Producten via de website www.fabriquefrancois.be, kan u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst (hello@fabriquefrancois.be).

  14. Toepasselijk recht

  Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.